Reguli generale:

1. Tombola se desfășoară în conformitate cu prezenta Procedură.
2. Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
3. Prezenta Procedură este disponibilă public pe flashcredit.md
4. Perioada de desfășurare a Promoției este: 01 august 2021 – 31 august 2021 inclusiv. După încheierea promoției, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării promoției.
5. La Tombola poate participa orice persoana fizica care a benefeciat cel minim de 1 credit pe orice durata in perioada promotionala.
6. Participanții la Tombolă trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu.
7. Organizatorul nu își va asuma nici-o responsabilitate cu privire la cunoașterea de către Clienți a prevederilor prezentei Procedurii și
a modificărilor acesteia atât timp cât aceasta a fost pusă la dispoziția participanților. Nici un participant nu va putea solicita continuarea
Promoției și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Promoției.

Despre premiul:

1. Premiul oferit in cadrul tombolei - este o calatorie in Hotelul Grand Kolibri Prestige 5* care se afla in regiunea Alanya/Antalya, Turcia.
2. In cadrul premiul intra pachetul deplin care include 6 nopti in Hotelul indicat cu categoria All inclusive, biletele Avia si trasferul catre Aeroport.
3. Calatoria este pentru 2 persoane maturi.
4. Datele calatoriei pot fi alese din 4 variante: (14-20 septembrie / 21-27 septembrie / 28 septembrie - 4 octombrie / 5 - 11 octombrie).

Cum va fi ales cistigatorul:

1. Fiecare client va fi inclus în listă în dependență de numărul creditelor contractate (exemplu: clientul a contractat 3 credite în perioada 01 august 2021 – 31 august 2021, va fi inclus în listă pentru
extragerea premiului mare de 3 ori).
2. O persoană nu poate participa și/sau ridica premiul în numele altei persoane.
3. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Tombolă sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, a
participat utilizând date false sau nu respectă prevederile Procedurii.
4. Nu pot participa la Tombolă, angajații Organizatorului și rudele de gradul I și II, afinii ai acestora.
5. Cistigatorul va fi ales online, prin intermediul platformei https://randstuff.ru/number/
6. Extragerea va avea loc pe data de 6 septembrie 2021.
7. Câștigătorul va fi anunțat telefonic, iar numele va fi afișat pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Dispozitii finale:

1. Prin participarea la aceasta tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentei Proceduri.
2. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Tombolă și care
se află în afara culpei Organizatorului.
3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Procedura pe parcursul desfășurării Tombolei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel
puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.
контакты
    Made on
    Tilda